EESTI IDAMAISE TANTSU KODA

KÕHUTANTSU AJALUGU JA HARRASTUS EESTIS

 Autor: Sandra Vokk

Artikkel on osa "Tantsimise ajaloo õpikust", mille koostaja on Heili Einasto. 

Suur tänu artikli valmimise eest kuulub uurimistööle kaasa aidanud Eesti kõhutantsuõpetajatele ja Eesti Idamaise Tantsu Koja liikmetele, Eesti Kultuurkapitalile, Anastassia Putškovale ning Heili Einastole.

NB! Artikkel on kaitstud autoriõigustega ja selle kasutamine on lubatud vaid autori loal. Akadeemilistes tekstides on artiklit lubatud kasutada sellele nõuetekohaselt viidates. 


SISUKORD

1.     Mis on “kõhutants”?

2.     Kõhutantsu ajalugu

  2.1.     Kas kõhutants on maailma vanim tants?

  2.2.    Kes on kõhutantsijate eelkäijad?

  2.3.    Oriendilummus

  2.4.    Egiptuse tantsutüdrukud awalim ja ghawazi

  2.5.    Kõhutantsijast saab seksisümbol

  2.6.    Raqs sharqi sünd

  2.7.    Maailmanäitused

  2.8.    Valge kõhutantsija sünd

  2.9.    Kõhutants 20. sajandil

  2.10.  Milline on “ehtne” kõhutants?

  2.11.   Riiklikud rahvatantsuansamblid

  2.12.   Ameerika uued stiilid

  2.13.   Kõhutants infoajastul

3.  Õige maitse ja tarab

4.     Va kõhutantsijapoeg!

5.     Kõhutants Eestis

  5.1.       Õhus on Idamaad

  5.2.       Idamaiselt plastiline tants

  5.3.       Raudse eesriide taga

  5.4.       Piirid avanevad kõhutantsule

  5.5.       Miks eestlane tantsib kõhutantsu?

  5.6.       Mida eestlane arvab kõhutantsust?

  5.7.       Kõhutants Eesti kõhutantsuõpetajate pilgu läbi

  5.8.       Eesti kõhutantsu kronoloogia 1995 - 2020

6.     Kokkuvõte

7.     Allikad ja metoodika


Lugema!